Beste leden,

Met deze link ga je naar de: voorlopige teamindelingen voor het nieuwe seizoen.

We benadrukken nu ook dat het voorlopige teamindelingen betreffen. In de komende weken hopen we nog wat spelers te verwelkomen bij onze club en bestaat de kans dat spelers alsnog besluiten te stoppen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te voldoen aan de individuele wensen. Daarbij moeten soms lastige keuzes gemaakt worden omdat we ook met een beperkt aantal mogelijkheden te maken hebben. Binnen die mogelijkheden hebben we gezocht naar de in onze ogen optimale teamindeling. Op voorhand vragen we begrip dat daarbij soms ook in individuele gevallen keuzes minder goed uit kunnen vallen.De komende weken hopen we de indeling z.s.m.  definitief te maken met daarbij ook de invulling van de trainers en trainingstijden. 

Toelichting

Heren

We willen graag vast een aantal zaken kort toelichten. Bij de heren is gekozen om komend jaar met vijf teams te gaan starten. Dit was mogelijk door een aantal nieuwe leden en noodzakelijke doorstroom van jeugd. Daarbij is de verwachting dat er nog een aantal spelers bij gaan komen. Mochten er toch spelers gaan stoppen dan bestaat de kans dat we alsnog terug moeten naar vier teams maar daar gaan we op dit moment niet vanuit. 

Dames

Bij de dames is er voorlopig een krappe bezetting waarbij het voor de vereniging belangrijk is om te proberen de vier teams in stand te houden. Daarbij zullen dames 1 en 2 elkaar gaan ondersteunen omdat ze onbeperkt bij elkaar in mogen vallen aangezien ze beide in de promotieklasse uit gaan komen. Bij dames 3 en 4 is het wat lastiger, daarbij zijn er op dit moment teveel aanmeldingen voor één team en te weinig voor twee. We gaan de komende weken proberen nog wat extra speelsters erbij te krijgen en anders zal er mogelijk toch één team gemaakt moeten worden maar dat heeft niet de voorkeur.

Jeugd/CMV

Bij de jeugd/CMV is er op basis van leeftijd en niveau ingedeeld. Er is geprobeerd de teams zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Bij de meisjes is dat gelukt maar de bij de jongens helaas niet. Bij de jongens waren er te weinig aanmeldingen om twee teams te maken waardoor er gekozen is om een aantal jongens door te schuiven naar de senioren en één JB team te maken. 

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de teamindeling, verzoeken we je contact op te nemen met de TC. We zullen dan in overleg kijken of er een betere oplossing mogelijk is, dan wel toelichten waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. 

We wensen jullie allemaal een mooie zomer toe en uiteraard een sportief en succesvol seizoen 2018-2019.

Sportieve groet,

De Technische Commissie